rbf-q003
queen-bee-a
queen-bee-b
Product Code: Q003

Korálek stříbrný Včelí královna - Redbalifrog

  • Materiál: stříbro 925
  • Rozměry: 12×12×10mm

Redbalifrog stříbrný korálek Včelí královna.

There are yet no reviews for this product.