Ochrana údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.
 
Osobní data, která kupující uvádí při objednávání, slouží výhradně pro potřebu našeho eshopu, jako je vyřízení objednávky a nebudou poskytována třetím stranám.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele. Z této databáze může být kupující kdykoliv vymazán, na jeho žádost, a to písemně nebo telefonicky. Každý kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, změnu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.