Zpracování osobních údajů

Díky udělení tohoto souhlasu Vám budeme moci nabídnout produkty a služby šité na míru Vašim potřebám. Poskytování našich produktů a služeb není tímto souhlasem podmíněno, ale věříme, že jedině tak vám můžeme nabízet vhodná řešení. Samozřejmě můžete své rozhodnutí kdykoliv změnit a souhlas odvolat.


Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

1.    Udělujete tímto souhlas společnosti Lucie Pšenčíková, Žherská 1667, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 190 16, IČO: 01998358, DIČ: CZ8554090072, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 14.08.2013, Evidující úřad: Městská část Praha 21, Evidenční číslo ŽL: 3687122, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

    jméno a příjmení
    název společnosti
    fakturační adresa
    e-mail
    telefonní číslo

2.    Jméno, příjmení, název společnosti, fakturační adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné  zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz a nabídky nových produktů. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajích. Tyto osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a správcem, nejdéle po dobu 3 let pro marketingové účely, nejdéle po dobu poskytnutí plnění pro účely plnění smlouvy a po dobu 10 let pro evidenci plnění, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.


3.    S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na info@sperkyspribehem.cz

4.    Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

    a.    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
    b.    * Aktuální seznam vybraných společností a dotčených obchodních partnerů je uveden na webových stránkách

5.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

    vzít souhlas kdykoliv zpět ,
    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
    požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  
    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.